top of page
Anker 3

Kenya er et stort og mangfoldigt land, der siden uafhængigheden i 1963 har spillet en stor rolle for Danmarks udviklingssamarbejde i Afrika.

 

 

Kenya er også et land med udbredt fattigdom og en stor ungdomsgeneration med ringe adgangtil arbejde og uddannelse.

Jeres kultur-guider i Nairobi er alle med i kultur-organisationen Nafs
i Africa, der med akrobatik, dans og musik giver fattige børn og unge flere muligheder i livet.

 

De tager jer med hjem i slummen og tager en snak med jer om aktuelle emner – fra klimaforandringer til korruption og menneskerettigheder.

 

Sammen med undervisnings-materialer om Kenya kan rejsen bruges som tema til eksamen.
 

MØD JERES KULTURGUIDER

KULTURGUIDE KENYA

Fjerne Naboer – website med film og undervisningsmaterialer

Temapakke: Kenya – klima i krise  

 

Temapakken indeholder links til to dokumentarfilm (Thank you for the Rain og Taking Root), baggrundsmaterialer om Kenya og om klimaforandringer og tvær- og særfaglige opgaver og øvelser til fagene engelsk, samfundsfag og naturgeografi.


Takket være samspillet mellem de tre fag, som lægger hvert deres snit ind i det kenyanske samfund, får eleverne mulighed for at få en dyb og nuanceret forståelse af de aktuelle udfordringer.

 

I nogle af opgaverne har vi relateret til Danmark, hvilket gør, at også forståelsen af vores egne udfordringer skærpes.


Der er 28 opgaver, nogle er flerfaglige, nogle svarer til et enkelt undervisningsmodul, andre til flere ugers arbejde. Opgaverne kan downloades og redigeres.


Afhængigt af verdensmålstema kan Spor Media komme tilbyde andre materialeforslag til undervisningen.
 

 

Anker 2

UNDERVISNING

Video nafsi

NAFSI AFRICA - KENYA

 

Nafsi Africa er en græsrodsorganisation, der flere gang om ugen tilbyder fritidsundervisning til over 300 børn og unge i Nairobis slumområder.

 

Eleverne lærer akrobatik, dans og musik. De får færdigheder og selvtillid og kommer væk fra gadens farer.

 

Det er attraktivt for Nafsis unge at være kultur-guider for Global Stay Tours.

 

De møder danske unge og får indblik i andre virkeligheder langt væk fra Nairobis slum. For dem er Global Stay Tours en aktivitet og et arbejde, der giver gode erfaringer og en lille indtægt.

 

Spor Media mødte en gruppe turnerende akrobater fra Nafsi i 2013, og vi har siden samarbejdet om turneer i Danmark (2014, 2016, 2019, 2022) og kultur- og medieprojekter i Kenya.

 

Med midler fra CISU støtter Spor Media p.t. projektet Tangaza, der giver unge deltagere færdigheder i at bruge deres mobiltelefoner til podcasts og videoprodukter.

Se video om Nafsi

Anker 1
bottom of page