top of page

Gæstebog

Lærer, naturgeografi

"Det har stor værdi, at vi fjerner os fra det, vi kan læse om, og møder mennesker.

Og så har de engelsk som et fælles kommunikativt sprog, som også giver enormt god mening.

Det er ikke vores sprog, og det er ikke deres, så det er fælles og bliver en oprigtig ægte samtale.

De får talt enormt meget engelsk i de dage."

Screenshot 2024-03-20 at 14_edited.jpg
Skærmbillede (13)_edited_edited_edited_e

Engelsklærer 2. g

" Jeg kan ikke rose det her projekt nok, for det har så mange styrker i forhold til dét, jeg gerne vil give eleverne,  men som er svært, fordi jeg er bundet af et klasselokale. Men det lykkedes!

Jeg kunne tage mine elever med til Kenya, og de mødte nogle mennesker og en verden, der var meget anderledes, men på en nobel og fin måde."

Engelsklærer, 2. g

" Det, der sker i mødet med jer, er, at mine elever får fjernet nogle fordomme om, hvad det betyder at leve i fattigdom.

Selvom de unge i Kenya ikke har de ressourcer, vi har adgang til i Danmark, og selvom de ikke lige kan se et job derude – så oplever eleverne nogle unge mennesker, der har nysgerrighed og mod og entreprenørskab i sig – som virkelig vil noget på trods af, at deres verden og hverdag er meget mere udfordret på et meget mere basalt niveau, end vores elever er. Det gjorde et kæmpestort indtryk."
 

Screenshot 2024-03-20 at 14_edited_edite

Elev, spansk, 3.g

" Det er jo helt ekstraordinært, at man kan sidde og snakke med nogen på den anden side af jorden. En person, man ikke kendte på forhånd."
 

Lærer, naturgeografi

" Vi går i vores egen boble i velfærds-Danmark, og eleverne mangler indblik i, hvordan hverdagen fungerer i andre lande. Hvis ikke de blev præsenteret for sådan et forløb som dette, ville de ikke kunne få det indblik, før de tog på en rejse i det Globale Syd.

Jeg oplevede, at eleverne blev blæst fuldstændig bagover af at høre om kultur-guidernes hverdag. Både personligt og fagligt. "
 

Engelsklærer, 2. g

" Den dag, vi skulle overlevere produkter, endte vi alle med at blive lidt rørte. Det sker altså ikke ret tit. Normalt er vi i et fagligt rum, som man går ind og ud af. "
 

Skærmbillede (84)_edited_edited_edited_e

Lærer, spansk


" Det er så motiverende for eleverne, at der står en ægte person i den anden ende, og at det er denne persons liv og verden, de får frit lejde til at spørge ind til. Det har en enormt motiverende effekt, som automatisk gør, at de engagerer sig mere."

Elev 3.g, naturgeografi


"Jeg synes de var vildt søde at åbne om deres opvækst. Jeg har aldrig hørt om den slags hverdag før, så det var rigtigt spændende at høre om deres liv."

bottom of page