top of page

PRODUKTER

Tekst og teater på tværs af kontinenter, rap-souvenirs, online cooking, Instagram som gæstebog & virtuel vejviser
Kom med og find inspiration til jeres grønne studierejse her!

 

HVAD ER ET GLOBAL STAY TOUR-
PRODUKT?

Som led i forløbet skal I arrangere en aktivitet eller lave et formidlings-produkt med oplevelser og læring fra jeres Global Stay Tour og mødet med jeres kultur-guider.

Produkterne kan være alt fra en fotoudstilling, en podcast, en video-fortælling, en indsamling i samarbejde med tour-guiderne eller en artikel, men også dans eller en sang - eller en aktivitet relateret til det centrale tema for jeres Global Stay Tour.

I har frihed til at arbejde kreativt og selvstændigt!

ARBEJDET MED PRODUKTERNE

er en hjælp, når I forbereder spørgsmål til jeres kultur-guider

er en måde at bearbejde oplevelser fra turen på

giver praktiske erfaringer med at kommunikere oplevelser til andre

I skal i undervisningen have tid til at færdiggøre jeres produkter, inden I viser dem til jeres kultur-guider i Kenya og gerne også til målgrupper i Danmark.
 

Et produkt kan sendes til jeres lokale avis eller deles online. Der er ingen begrænsninger på, hvad I kan bruge det til!

 HVORDAN SAMLER VI MATERIALER TIL VORES PRODUKT?

Under jeres Global Stay Tour får I mulighed for at optage skærm og vil også kunne bruge lyd eller video fra turen. I kan også bede jeres kultur-guider om at tage billeder, optage video eller fortælle om et emne, der er relevant for det Verdensmål, I arbejder på.

Fremlæggelse Osted efterskole på Global Stay Tour i Nairobi

Fremlæggelse af artikel i en klasse på Osted efterskole om deres besøg hos Nancy i slumområdet Korogocho.

IMG_1497_edited.jpg

Produkt fra Global Stay Tour i El Alto, Bolivia på plads i gangen på Ordrup Gymnasium.

HVAD ER MÅLET MED PRODUKTERNE?

Produkterne skal vises for hinanden i klassen og for jeres kulturguider. Man kan desuden dele produkterne via skolens Instagram og Facebook.

På nogle skoler kan læreren have planer om, at eleverne også skal informere de andre klasser på skolen om turen. Evt. kan det også være til en månedlig morgensamling.

 

Formålet er, at produkterne bliver formidlet videre til andre unge mennesker.

bottom of page