top of page

TAG DINE ELEVER MED PÅ GLOBAL STAY TOUR !

”Jeg har elever, som jeg aldrig har set være så engagerede før. Som har deltaget og været med på en helt anden måde.

De har haft lyst til at være med, og det har været en helt anden form for forpligtelse, fordi de skulle snakke med nogen i Kenya.”     -  Lærer

                                                                                                                                  

HVAD

EN GLOBAL STAY TOUR ER

 • online studierejser til fra klasseværelset med fokus på dialog, personligt engagement, fællesskab og bæredygtig udvikling

 • et personligt møde med unge ’kultur-guider’ i KENYA (Nafsi Africa) eller BOLIVIA (Teatro Trono)

 • et undervisningsforløb der kan tilpasses jeres fag (humanistiske, science, tværfaglige) og elevernes niveau med velafprøvede materialer

 • et boost til sprogundervisningen, fordi I kommunikerer direkte med unge andre steder i verden

 • gruppearbejde med unge fra det globale Syd for sammen at søge indsigt i og viden om FNs Verdensmål

 • formidling af læring med henblik på styrkelse af globalt medborgerskab

Afsæt mindst seks moduler (á ca. 90 min) - heraf fire ’rejsedage’ og udarbejdelse af produkter.

 

Forløbet kan strække sig over nogle uger, så eleverne får tid til at bearbejde oplevelserne og forberede næste rejsedag. Forløbet kan være længere med anvendelse af materialer om Kenya og Bolivia.


 

Eksempel på program i Kenya

Eksempel på program i Bolivia

 

Anker 1
Joan Maria Nyabuto er en fantastisk danser. Hun er også administrator hos Nafsi og super sjov. Her har hun gang i en ‘energizer’ med elever fra Rosborg Gymnasium

Joan Maria Nyabuto er en fantastisk danser. Hun er også administrator hos Nafsi og super sjov. Her har hun gang i en ‘energizer’ med elever fra Rosborg Gymnasium

HVORFOR

HVORFOR TAGE PÅ GLOBAL STAY TOUR?

”Vi kan ikke både flyve ukritisk rundt til alle mulige lande og så stå og lære eleverne om de alvorlige klimaforandringer i naturgeografi.”

 

-Marianne Zinckernagel, lærer Sankt Annæ Gymnasium

 

Klimaaftryk
I en tid med øget klimabevidsthed kan det være svært at retfærdiggøre lang-distance rejser. Med en Global Stay Tour kan I blive hjemme og samtidig få en bid af den store verden.


 

Unik peer learning
Den virtuelle rejse giver eleverne oplevelser, som det vil være svært at få på en ’normal studierejse’.

De kommer f.eks. på besøg i Nairobis slum eller hjem til helt almindelige unge i den fattige by El Alto i Bolivia.

Global dannelse


En Global Stay Tour opererer på 3 niveauer, og eleverne opnår:

 • viden om levevilkår i nogle af verdens fattigste lande samt om udvalgte verdensmål

 • indblik i, hvordan jævnaldrende unge fra fattige baggrunde i Syd oplever klimaforandringer og ulighed.

 • engagement i handlinger, der har til formål at oplyse om eller inddrage andre i løsninger på globale problemer

GST opvarmning.png

Global Stay Tour i Kenya

Joel Kirambo fra Nafsi interviewer journalist Ralia Gabo. Ralia er aktiv i kampen mod omskæring af piger og kvinder (FGM) i Kenya.

Joel Kirambo fra Nafsi interviewer journalist Ralia Gabo. Ralia er aktiv i kampen mod omskæring af piger og kvinder (FGM) i Kenya.

HVORDAN
Anker 2

 

”Vi har fået en anden indsigt i deres kultur og land, end hvis vi havde været turister uden nogen, der kommer fra stedet. Det var fint at få et realistisk indblik i, hvordan det er at bo der og leve i den kultur, som de er en del af.”

                                                                             -  elev

 

 

Hver Global Stay Tour er skræddersyet, så den passer til klassens og lærerens ønsker og behov.
‘Rejsen’ foregår via Zoom, og Spor Media tager sig af den endelige planlægning og teknisk facilitering.

 

 

For at planlægge en Global Stay Tour skal vi vide

 • Antal elever i klassen?

 • Hvornår passer “rejsen” ind i jeres skema?

 • Hvilke fag ønsker I skal danne udgangspunkt for “rejsen”?

 • Hvilke verdensmål vil I fokusere på?

 • Hvad er elevernes vidensniveau og sproglige kompetencer?

 • I Bolivia eller Kenya?

 

Nafsi i Kenya eller Teatro Trono i Bolivia udvælger de unge, der skal fungere som jeres kultur-guider.

 

 

Der vil normalt være 4-5 elever til en kultur-guide.  
De laver sammen med Spor Media forslag til program indeholdende kulturelle aktiviteter, hjemmebesøg og inddragelse af lokale ressourcepersoner, der kan bidrage med ekspertviden.

 

Forberedelse


Det er det vigtigt, at I forbereder jer på rejsen ved at tilegne jer viden om landet og det verdensmål, I har valgt at fordybe jer i. Spor Media bidrager gerne med forslag til materialer.
 

 

HVORDAN KOMMER I PÅ GLOBAL STAY TOUR?

Anker 3
Rundvisning hos Zena i slumområdet Kariobangi i det østlige Nairobi, Kenya.

Rundvisning hos Zena i slumområdet Kariobangi i det østlige Nairobi, Kenya.

Kulturguide udfører ceremoni i El alto, Bolivia, Global Stay Tour, Studietur, Mama Paxi, Teatro Trono
Kulturguide udfører ritual i El alto, Bolivia, Global Stay Tour, Studietur, Mama Paxi, Teatro Trono

På taget af "La Casa Trono". Kulturguide udfører ritual tilhørende oprindelig kultur og tilkalder beskyttende og helende energier fra "mama paxi", de omgivende andelsbjerge og forfædre både i El Alto og i Ordrup.

Anker EMNER
Præsentation af produkt'.png

Fremlæggelse af produkt for kulturguider i Kenya

Anker 4

 

Som led i rejsen vil eleverne arbejde med formidlings- eller andre produkter. Det vil være en fordel, hvis de allerede inden turen har en ide om, hvad de har brug for at vide, og hvordan de vil bruge det.

 

 

Læs mere om arbejdet med produkterne her.
 

 

 

Vil I afsted på Global Stay Tour?


Ønsker I at høre mere om mulighederne for at komme afsted på en Global Stay Tour og hvordan vi kan tilrettelægge en tur, der passer til jer? Så send os en mail på spor@spormedia.dk eller ring til 20930036.

PRODUKTER

bottom of page